Sněmovní tisk 964
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2012

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2013 jako tisk 964/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2013 (usnesení č. 367). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 29. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 964/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Rozhlas
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, plnění rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)