Sněmovní tisk 807
Novela z. o specifických zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Leoš Heger, Jiří Skalický, Michal Janek, Anna Putnová, Renáta Witoszová, Boris Šťastný, Jiří Štětina, Jiří Rusnok, Jitka Chalánková) předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 2012.
Zástupce navrhovatele: Heger L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 807/0 dne 20. 9. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2012. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2012 jako tisk 807/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 10. 2012 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 4. 12. 2012 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, pracovní lékařství, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)