Sněmovní tisk 792
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2011

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 8. 2012 jako tisk 792/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 7. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 792/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1535).Hesla věcného rejstříku: Televize
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)