Sněmovní tisk 782
Novela z.o někter.opatřen.proti leg.výnosů z trest.činnosti - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 782/0 dne 22. 8. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Bc. Marek Šnajdr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1327).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 26. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 246, usnesení č. 1327).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 10. 2012.
  Zákon Senátem schválen 29. 10. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 16. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 141 pod číslem 377/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Extremismus, Finance, Kriminalita
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, celní spolupráce, organizovaný zločin, praní špinavých peněz, přeshraniční spolupráce, terorismus, trestná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)