Sněmovní tisk 78
Novela z. o spotřebitelském úvěru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 78/0 dne 9. 9. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 9. 2010. Vláda zaslala stanovisko 7. 10. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 10. 2010 jako tisk 78/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 10. 2010 (usnesení č. 28). Určil zpravodaje: Michal Babák a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 14., 16. 12. 2010 na 9. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 2. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 66, usnesení č. 290).Hesla věcného rejstříku: Řízení rozhodčí
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pokuta, půjčka, rozhodčí doložka, spotřební úvěr, úrok, ustanovení smlouvy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)