Sněmovní tisk 778
Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 778/0 dne 22. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1544).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/4 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/5 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 778/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 778/7, který byl rozeslán 15. 5. 2013 v 10:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 229, usnesení č. 1685).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 17. 6. 2013.
  Návrh zákona 18. 7. 2013 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 18. 7. 2013 poslancům jako tisk 778/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 18. 7. 2013 poslancům jako tisk 778/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 8. 8. 2013 na 57. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 15, usnesení č. 1740).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2013.

Zákon vyhlášen 23. 8. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 256/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5601Ivan Ohlídal04556-03940.doc (37 KB) / PDF (77 KB, 1 strana) 18. 2. 2013 v 13:48:16
6161Ivan Ohlídal04759-04306.doc (41 KB) / PDF (83 KB, 2 strany) 3. 4. 2013 v 11:03:38
6581Ivan Ohlídal04923-04647.doc (26 KB) / PDF (72 KB, 1 strana) 7. 5. 2013 v 07:44:39
6663Josef Šenfeld04982-04711.doc (29 KB) / PDF (56 KB, 1 strana) 10. 5. 2013 v 12:26:37


Související tisk: 779 (Vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o katastr. nemovit.).


Hesla věcného rejstříku: Katastr, Nemovitosti
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, katastr nemovitostí, nemovitý majetek, parcela, stavba

Navržené změny předpisů (27)ISP (příhlásit)