Sněmovní tisk 724
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr práce.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 724/0 dne 25. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1235).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 1315).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 10. 2012.
  Zákon Senátem schválen 29. 10. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 16. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 384/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální, Ústavy sociální péče
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, péče o seniory, sociální péče, sociální služby, sociální zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)