Sněmovní tisk 655
Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2011

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2012 jako tisk 655/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 7. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 655/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 142, usnesení č. 1199).Hesla věcného rejstříku: Televize
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální program, programová produkce, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)