Sněmovní tisk 634
Novela z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Anna Putnová, Petr Gazdík) předložila sněmovně návrh zákona 16. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: Putnová A., Gazdík P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 634/0 dne 20. 3. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 3. 2012. Vláda zaslala stanovisko 19. 4. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 4. 2012 jako tisk 634/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 2. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 2. 2013.

Zákon vyhlášen 4. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 48/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4186Ivan Ohlídal04073-03088.doc (34 KB) / PDF (92 KB, 3 strany) 23. 10. 2012 v 12:49:31
4306Anna Putnová04159-03184.doc (64 KB) / PDF (67 KB, 1 strana) 30. 10. 2012 v 15:25:43


Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální, Školství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: mateřský příspěvek, mateřství, ochrana matky a dítěte, sociální dávky, student, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)