Sněmovní tisk 573
Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 573/0 dne 16. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 984).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 573/4, který byl rozeslán 8. 6. 2012 v 11:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1209).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 6. 2012.
  Návrh zákona 24. 7. 2012 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 573/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 573/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 64, usnesení č. 1271).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2012.

Zákon vyhlášen 22. 10. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 130 pod číslem 350/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2563Jan Klán03561-02035.doc (23 KB) / PDF (58 KB, 1 strana) 5. 6. 2012 v 10:08:13
2616Otto Chaloupka03602-02086.doc (62 KB) / PDF (125 KB, 6 stran) 6. 6. 2012 v 17:14:17
2625Jaroslav Krupka03611-02103.doc (47 KB) / PDF (76 KB, 4 strany) 7. 6. 2012 v 10:45:45
2626Jaroslav Krupka03612-02104.doc (33 KB) / PDF (96 KB, 2 strany) 7. 6. 2012 v 10:47:46
2627Gabriela Pecková03613-02105.doc (26 KB) / PDF (46 KB, 1 strana) 7. 6. 2012 v 10:56:32
2629Jan Čechlovský03615-02107.doc (47 KB) / PDF (112 KB, 6 stran) 7. 6. 2012 v 11:08:00


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zákon stavební
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: služba ve veřejném zájmu, stavební politika, stavební právo, územní plánování, vlastnictví

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)