Sněmovní tisk 494
N.z. o sociálním bydlení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Ústeckého kraje předložilo sněmovně návrh zákona 20. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Vaňhová J.,Foldyna J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 494/0 dne 21. 9. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 20. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2011 jako tisk 494/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2011 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Ivana Řápková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 13. 12. 2011 na 32. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 7. 2. 2012 na 33. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1014).
  Projednávání pokračovalo 25. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 134, usnesení č. 1308).Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Politika sociální, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, místo přechodného pobytu, naléhavá pomoc, sociální byt

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)