Sněmovní tisk 465
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010

Autor: RČR

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 8. 2011 jako tisk 465/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 9. 2011 (usnesení č. 159). Zpravodajem určen Ing. arch. Václav Mencl.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 25. 11. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 465/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 930).Hesla věcného rejstříku: Rozhlas
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)