Sněmovní tisk 351
Novela z. - Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 11. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 5. 2011 (usnesení č. 132). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 572).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 351/4, který byl rozeslán 10. 7. 2012 v 17:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1249).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 7. 2012.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2564Roman Sklenák03562-02036.doc (24 KB) / PDF (61 KB, 1 strana) 5. 6. 2012 v 10:57:47
2962Karolína Peake03727-02389.doc (38 KB) / PDF (60 KB, 2 strany) 3. 7. 2012 v 14:02:34


Hesla věcného rejstříku: Nejvyšší kontrolní úřad, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, ústava, ústavní právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)