Sněmovní tisk 329
Novela z. o obchodování s ohroženými druhy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 329/0 dne 21. 4. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 4. 2011 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 557).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 135, usnesení č. 762).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 10. 2011.
  Návrh zákona 1. 11. 2011 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 329/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 11. 2011 poslancům jako tisk 329/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 41, usnesení č. 861).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 160 pod číslem 467/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rostliny, Živočichové
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, obchodní licence, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, ochranné zařízení, živočišná říše

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)