Sněmovní tisk 222
Inf. o vojen. cvičeních AČR se zahr. partnery v roce 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 1. 2011 jako tisk 222/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 1. 2011 (usnesení č. 73). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 433).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, tranzit, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)