Sněmovní tisk 127
Sml.mezi ČR a vl. Rumunska o vzájemné ochraně utaj.informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 127/0 dne 13. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2010 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 143).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 127/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 2. 2011 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 323).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 2. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 5. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 43/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, Rumunsko, státní tajemstvíISP (příhlásit)