Sněmovní tisk 113
Novela z. o pojišťovnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 27. 9. 2010.
Zástupce navrhovatele: Martínek R.,Línek R..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 113/0 dne 4. 10. 2010.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 10. 2010. Vláda zaslala stanovisko 5. 11. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 11. 2010 jako tisk 113/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2010 (usnesení č. 43). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 155, usnesení č. 232).



Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví, Záchranářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování, pojištění motorových vozidel, pojistné právo, povinné pojištění, požár

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)