Sněmovní tisk 1114
Novela z. o ochraně ovzduší

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Mencl, Robin Böhnisch, František Laudát, Kateřina Konečná) předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 2013.
Zástupce navrhovatele: Mencl V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1114/0 dne 18. 7. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 2013. Vláda zaslala stanovisko 15. 8. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 8. 2013 jako tisk 1114/1 (souhlas).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, kontrola znečištění, opatření na kontrolu znečištění, pozemní doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)