Sněmovní tisk 1070
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (David Kádner, Radim Fiala) předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Kádner D., Fiala R..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1070/0 dne 31. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2013. Vláda zaslala stanovisko 27. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2013 jako tisk 1070/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, chudoba, právo na bydlení, sociálně znevýhodněná vrstva, sociální dávky, sociální problém, vyloučení ze společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)