Sněmovní tisk 1027
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivana Řápková, Zbyněk Stanjura, Jan Čechlovský) předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Řápková I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1027/0 dne 20. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 17. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2013 jako tisk 1027/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, mzda, nezaměstnaný, sdílení pracovních míst, veřejně prospěšná služba, životní minimum

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)