Sněmovní tisk 1026
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivana Řápková, Zbyněk Stanjura, Jaroslav Krupka) předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Řápková I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1026/0 dne 20. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 17. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2013 jako tisk 1026/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, příjem domácnosti, rodinné přídavky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)