Sněmovní tisk 1022
Novela z. o registrovaném partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Jiří Paroubek předložil sněmovně návrh zákona 16. 5. 2013.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1022/0 dne 17. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 17. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2013 jako tisk 1022/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, adoptované dítě, registrované partnerství

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)