Sněmovní tisk 1021
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Jiří Paroubek předložil sněmovně návrh zákona 16. 5. 2013.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 17. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 17. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2013 jako tisk 1021/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Rodina, Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dítě, nezletilost, soudní řízení, trestní řízení, vyživovací povinnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)