Sněmovní tisk 1019
Novela z. o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivana Řápková, Tomáš Chalupa, Jan Čechlovský, Jan Bauer, Jan Bureš) předložila sněmovně návrh zákona 14. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Řápková I. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1019/0 dne 15. 5. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 2013 jako tisk 1019/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kovový odpad, nakládání s odpadem, recyklace odpadu, trestná činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)