Sněmovní tisk 990
Novela obchodního zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Němec, Jan Hamáček, Gabriela Kalábková) předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Němec P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 990/0 dne 9. 12. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 990/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1554).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 990/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 990/3, který byl rozeslán 12. 3. 2010 v 12:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 323, usnesení č. 1647).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 152/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákoník obchodní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: chování spotřebitele, informace pro spotřebitele, nákupní zvyklosti, nekalá reklama, ochrana spotřebitele, omezování soutěže

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
513/1991novelizujeObchodní zákoník990/0


ISP (příhlásit)