Sněmovní tisk 968
Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 968/0 dne 20. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1502).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 968/3, který byl rozeslán 26. 2. 2010 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1629).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 252, dokument 252/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jiří Lajtoch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 305, které bylo rozdáno jako tisk 252/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 252/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 443).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 137/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: cena energie, cenová podpora, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)