Sněmovní tisk 737
Návrh zákona o krajském referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 737/0 dne 16. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2009 jako tisk 737/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1160).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 737/3, který byl rozeslán 17. 6. 2009 v 16:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 81, usnesení č. 1406).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 737/4, který byl rozeslán 23. 10. 2009 v 14:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 227, usnesení č. 1488).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 737/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 737/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1606).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 19. 3. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 737/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 737/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 22, usnesení č. 1655).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2010.

Zákon vyhlášen 29. 4. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 118/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Referendum, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: kampaň na získání veřejnosti, občanská práva, obec, referendum, region, územní samospráva

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)737/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní737/0


ISP (příhlásit)