Sněmovní tisk 535
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 12. 6. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 7. 2008 jako tisk 535/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 7. 2008. Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 87, usnesení č. 892).Hesla věcného rejstříku: Příspěvky státní, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, zvláštní dávkyISP (příhlásit)