Sněmovní tisk 504
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 504/0 dne 5. 5. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 5. 2008. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2008 jako tisk 504/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2008 (usnesení č. 269). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Carbol a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 9. 2008 na 38. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 891).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 12. 2008 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 12. 2008 na 47. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 504/2, který byl rozeslán 17. 12. 2008 v 17:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 12. 2008 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 16, usnesení č. 982).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 1. 2009 poslancům jako tisk 504/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 1. 2009 poslancům jako tisk 504/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10., 11. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 233, usnesení č. 1011).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 2. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 2. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2009.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 59/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poplatky, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: ceny, lék, náklady na zdraví, sociální stav, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)