Sněmovní tisk 476
N.z. o účastnících protikomunistického odboje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

  • PS

    předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 1. 4. 2008.
Zástupce navrhovatele: Liška, Bureš, Hálek.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 476/0 dne 1. 4. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2008. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 4. 2008 jako tisk 476/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Armáda, Odboj, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, komunismus, občanská neposlušnost, odškodnění, válečný veterán

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)