Sněmovní tisk 437
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: Rath D. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 437/0 dne 27. 2. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 2. 2008. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2008 jako tisk 437/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů437/0


ISP (příhlásit)