Sněmovní tisk 373
Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 373/0 dne 7. 12. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2007 jako tisk 373/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 3. 2008 na 28. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 18. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 697).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 373/3, který byl rozeslán 6. 6. 2008 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 2008 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 9, usnesení č. 945).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 12. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 12. 2008.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 485/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Správa obcí a měst, Vztahy vlastnické, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: nemocniční zařízení, převod vlastnictví, územní samospráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)