Sněmovní tisk 332
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Jičínský Zdeněk a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 332/0 dne 17. 10. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2007 jako tisk 332/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2007 (usnesení č. 183). Určil zpravodaje: Jan Morava a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 28. 11. 2007 na 23. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 70, usnesení č. 517). Předseda Poslanecké sněmovny 9. 10. 2008 rozhodl o změně zpravodaje.
  Zpravodajem určen Marek Benda.

  Projednávání pokračovalo 1. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1430).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2010.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18., 27. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 52).Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, prezidentské volby, ústava, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky332/0


ISP (příhlásit)