Sněmovní tisk 124
Novela z. o správě daní a poplatků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 124/0 dne 21. 12. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 184).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 124/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 124/2 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 23. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 124/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 124/4, který byl rozeslán 25. 4. 2007 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 244, usnesení č. 313).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 5. 2007.
  Návrh zákona 12. 6. 2007 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 6. 2007 poslancům jako tisk 124/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 6. 2007 poslancům jako tisk 124/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 55, usnesení č. 407).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 10. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 10. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 10. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 10. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 270/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Kontrola, Poplatky, Rozpočet, Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň, daňová kontrola, penále

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích124/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)124/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení124/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků124/0
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí124/0
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční124/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)124/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu124/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních124/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty124/0


ISP (příhlásit)