Sněmovní tisk 1033
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Alena Páralová, Zdeněk Škromach, Miroslav Opálka, Ludvík Hovorka) předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: Páralová A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1033/0 dne 27. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 9. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 2. 2010 jako tisk 1033/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2010 (usnesení č. 474). Určil zpravodaje: Ing. David Kafka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1612). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 78, usnesení č. 1612).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 141/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika zahraniční, Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: chudoba, sociální dávky, výživa, základní životní potřeby, životní minimum

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi1033/0


ISP (příhlásit)