Sněmovní tisk 940
N. z. o jednorázovém příspěvku k důchodům

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Paroubek, Zdeněk Škromach, Bohuslav Sobotka, David Rath, Miloslav Vlček, Jaroslav Krákora, Hana Orgoníková) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Paroubek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 940/0 dne 22. 10. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2009. Vláda 19. 11. 2009 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: RNDr. Petr Nečas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 4. 12. 2009 na 66. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 4. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1508).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Důchody

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, sociální dávky, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)