Sněmovní tisk 873
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Liška, Kateřina Jacques, Přemysl Rabas, Martin Bursík) předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 2009.
Zástupce navrhovatele: Liška O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 18. 6. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2009. Vláda zaslala stanovisko 16. 7. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 7. 2009 jako tisk 873/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 7. 2009. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 53)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní imunita, poslanec parlamentu, trestní stíhání, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)