Sněmovní tisk 848
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Zdeněk Škromach) předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Nečas P., Škromach Z..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 848/0 dne 13. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 5. 2009 jako tisk 848/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 6. 2009 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1259). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 11. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 200, usnesení č. 1259).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 302/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: formulář, pracovní nezpůsobilost, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)