Sněmovní tisk 830
N.z. o statutu poslanců Evropského parlamentu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Krill, Zuzana Domesová, Ondřej Liška) předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Krill P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 830/0 dne 7. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 5. 2009 jako tisk 830/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: PhDr. Kateřina Jacques a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro evropské záležitosti (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 6. 2009 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1288). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 293, usnesení č. 1288).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 303/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Evropský parlament /EP/, Náležitosti členů Parlamentu

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Evropský parlament, nemzdové příjmy, poslanec EP

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)