Sněmovní tisk 815
Novela trestního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Jacques, František Bublan, František Laudát, Martin Bursík, Přemysl Rabas) předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Jacques K. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 815/0.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 5. 2009 jako tisk 815/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1512).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 815/2 (komplexní pozměňující návrh).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, mladý člověk, šíření inovací, trestní řízení, veřejná bezpečnost, zločinnost mládeže

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)