Sněmovní tisk 741
Novela z. o investičních pobídkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 741/0 dne 17. 2. 2009.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2009 (usnesení č. 351). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 28. 4. 2009.Hesla věcného rejstříku: Investice, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: podpora investic, podpora podnikání, podpůrná politika, technologický areál

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)