Sněmovní tisk 675
Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 2008.
Zástupce navrhovatele: Bublan František a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 675/0 dne 4. 12. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2008.

 • Přepracovaná verze doručena 15. 12. 2008 poslancům jako sněmovní tisk č. 675/1.
  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2008. Vláda zaslala stanovisko 13. 1. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 1. 2009 jako tisk 675/2 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeněk Boháč a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1441).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 12. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 675/3 (pozměňovací návrhy).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnostní informační služba, Mzdy, odměny za práci, Policie

Deskriptory EUROVOCu: celník, mzda, policie, pracovní právo, tajná služba, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)