Sněmovní tisk 431
Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Hašek, Petr Zgarba, František Novosad, Václav Grüner, Ladislav Skopal, Josef Čerňanský) předložila sněmovně návrh zákona 21. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: Skopal L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 22. 2. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 2. 2008. Vláda zaslala stanovisko 19. 3. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 3. 2008 jako tisk 431/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 4. 2008 (usnesení č. 237). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 10. 2008 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 431/2, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 12:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 328, usnesení č. 1223).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 431/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 431/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 69, usnesení č. 1344).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon nepodepsal a 25. 9. 2009 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 431/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 431/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 3. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 111, usnesení č. 1454).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 13. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 128 pod číslem 395/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: dodavatel, konsolidovaný účet, kontrola restriktivních praktik, obchodní pravidla, soutěžní politika, soutěžní právo, trhISP (příhlásit)