Sněmovní tisk 403
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, František Bublan, Zdeněk Maršíček) předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 403/0 dne 18. 1. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 2008. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 2. 2008 jako tisk 403/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Cizinci, Evropská unie /EU/, Policie, Víza

Deskriptory EUROVOCu: diplomatické zastoupení, korupce, vízová politika, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)