Sněmovní tisk 344
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 344/0 dne 1. 11. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2007. Vláda zaslala stanovisko 5. 12. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2007 jako tisk 344/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna


 • L

  Projednávání proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 58 dnů (usnesení č. 753).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 344/4, který byl rozeslán 2. 5. 2008 v 9:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 168, usnesení č. 786).

 • Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

  Senát

  • PS


  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2008.

  Sbírka zákonů

  • Sb

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2008.

  Zákon vyhlášen 4. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 243/2008 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Školství

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Školství

  Deskriptory EUROVOCu: střední vzdělání, výběr žáků, zkouška

  Navržené změny předpisů (1)  ISP (příhlásit)