Sněmovní tisk 271
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 20. 8. 2007 jako tisk 271/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Zpravodajem určena PhDr. Kateřina Jacques.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 25. 10. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 271/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 537).Hesla věcného rejstříku: Migrace

Deskriptory EUROVOCu: imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, nelegální migrace, povolení k pobytu, trestná činnost, vnitřní migrace, vstup cizincůISP (příhlásit)