Sněmovní tisk 19
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Bursík, Kateřina Jacques, Věra Jakubková, Ondřej Liška, Přemysl Rabas, Olga Zubová) předložila sněmovně návrh zákona 15. 8. 2006.
Zástupce navrhovatele: Bursík Martin a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 19/0 dne 17. 8. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 8. 2006. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2006 jako tisk 19/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2006 (usnesení č. 10). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2006 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 10. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 40).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 19/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 19/3, který byl rozeslán 31. 10. 2006.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 208, usnesení č. 100).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 573/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kluby poslanecké, Pokladny registrační, Řád jednací - PS

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, názorové hnutí, parlamentní klub, parlamentní volby, politické strany, poslanec parlamentu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)