Sněmovní tisk 167
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Skopal Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 15. 3. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 12. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 4. 2007 jako tisk 167/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Podnikání, Soutěž hospodářská

Deskriptory EUROVOCu: dominantní postavení, hospodářská nezávislost, kontrola restriktivních praktik, omezování soutěže, soutěžní politika, volná soutěž

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)