Sněmovní tisk 495
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Radko Martínek, Jaromír Kohlíček, Tomáš Kvapil, František Pelc) předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Martínek Radko a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 495/0 dne 5. 11. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 11. 2003. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2003 jako tisk 495/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 12. 2003 (usnesení č. 227). Určil zpravodaje: RSDr. Ing. Svatomír Recman a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 10. 2. 2004 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, ministerstvo, rozpočtová pravidla, správní sankce, struktura státní správy

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
588/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z přidané hodnoty495/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)495/0


ISP (příhlásit)