Sněmovní tisk 336
Novela z. o zrušení FDM

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Šedivá Hana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 336/0 dne 29. 5. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 5. 2003. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 6. 2003 jako tisk 336/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna


O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 11. 2003 na 23. schůzi.
Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 250, usnesení č. 773).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 11. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 12. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 139 pod číslem 428/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Fond dětí a mládeže

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, nezisková organizace, převod vlastnictví, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)